Terug naar het overzicht


Voorlezen bevordert de taalontwikkeling en stimuleert de ontluikende geletterdheid. Hiermee wordt aansluiting bij het basisonderwijs, en het leesonderwijs daar, eenvoudiger. Interactief voorlezen is een manier van voorlezen waarbij de voorlezer tijdens het voorlezen continue vragen stelt aan de kinderen. Die vragen nodigen het kind uit om na te denken over het verhaal en te praten. Deze manier van voorlezen stimuleert de taalontwikkeling van jonge kinderen nog meer dan bij “gewoon” voorlezen. U maakt tijdens deze workshop kennis met verschillende mogelijkheden van interactief voorlezen, waarbij we rekening houden met hetgeen in de VVE trainingen al voorbij is gekomen. We laten veel (nieuwe) boeken zien en geven daarbij veel praktische tips. Deze training wordt aangepast aan uw situatie. Bestaat uit 1 of 2 dagdelen, in overleg.

Groep
Leerkrachten Ouders Pedagogisch medewerkers
Soort
voor pedagogisch medewerkers en (gast)ouders
Thema
Voorlezen
Tarief

in overleg


Project Bestellen


geheel schooljaar 2018-2019 1 juli 2019 t/m 2 juli 2019 (9 beschikbaar)

Staat uw instelling er niet tussen?
Neem dan contact op met team Educatie.

Let op! Wilt u het project meer dan een keer ontvangen, dan dient u het project nogmaals te bestellen.