Terug naar het overzicht


Strips hebben een grote aantrekkingskracht op kinderen en daarom is dit een pakket met veel verschillende strips. Van makkelijk tot moeilijk, van 1-pagina strips tot hele albums, van Donald Duck tot ……… om lekker te lezen!
Bij de strips wordt een lesbrief geleverd waarin het beeldverhaal centraal staat. Daarin wordt ingegaan op inhoud (hoe vertel je een verhaal met inleiding, kern en slot) en vorm (bijvoorbeeld: kaders, standpunten, gezichtsuitdrukkingen e.d.) Het einddoel is : een beeldverhaal maken van 3 foto’s waarin de plot van een mop wordt verbeeld. Er is gekozen voor het werken met foto’s in plaats van tekeningen, omdat voor foto’s moet worden samengewerkt. Aanvullend kunnen ook digitale tools gebruikt worden, waarvoor suggesties worden gegeven.

Groep
Groep 5-6
Soort
4 - 12 jaar Leesbevordering
Thema
Beeldtaal, Leesplezier
Tarief

€ 90,-


Project Bestellen