Terug naar het overzicht


In de monitor worden gegevens verzameld over :
• Het leen- en leesgedrag van leerlingen
• De leesmotivatie van leerlingen
• Het leesbevorderende gedrag van leerkrachten
De informatie wordt verzameld met digitale vragenlijsten voor leerlingen (vanaf groep 5) en leerkrachten (groep 1 t/m 8).

In de rapportage per school ziet u:
• Hoeveel de leerlingen in groep 5 t/m 8 lenen en lezen
• Hoe het staat met de leesmotivatie van deze leerlingen
• Wat de leerkrachten in groep 1 t/m 8 doen om het lezen te bevorderen.
Deze rapportage geeft u input voor het schoolleesplan

De monitor wordt afgenomen in de periode december-januari.

Groep
Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 Leerkrachten
Soort
voor leerkrachten en (gast)ouders
Thema
Digitale vragenlijst
Tarief

150,- wanneer u een leesconsulent in school heeft
300,- wanneer u geen leesconsulent in school heeft


Project Bestellen


geheel schooljaar 2018-2019 1 juli 2019 t/m 2 juli 2019 (50 beschikbaar)

Staat uw instelling er niet tussen?
Neem dan contact op met team Educatie.

Let op! Wilt u het project meer dan een keer ontvangen, dan dient u het project nogmaals te bestellen.